Info trainingen

Over Ons

De Groepstrein staat voor informatie over en coördinatie van groepstrainingen voor kinderen, jongeren en ouders.

In de trainingen leren de deelnemers inzichten en vaardigheden aan die van pas komen in het dagelijks leven. Sociale vaardigheden, zelfzekerheid, omgaan met angst en depressieve gevoelens, opvoedingsvaardigheden, hulp bij echtscheiding en hanteren van risicogedrag z ijn enkele thema's waarrond gewerkt wordt. De Groepstrein is ontstaan uit een samenwerkingsverband van vormingswerkers en hulpverleners uit de Gentse regio.

De Groepstrein staat ook open voor hulpverleners die het aanbod willen raadplegen of zelf een groep willen opstarten.