Info trainingen

Groepstraining

De groepstrainingen gebeuren buiten de schoolse sfeer, in een veilige omgeving. Zonder dwang of prestatiedruk leer je nieuwe levensvaardigheden. Je merkt ook dat je niet alleen staat met je problemen. Je krijgt de kans om experimenterend te leren en iets op te steken van elkaar.

De groepstrainingen sluiten aan bij de aandacht die op school wordt besteed aan sociale en relatie-vaardigheden. Iedereen die zich aangesproken voelt kan met De Groepstrein mee op weg.