Info trainingen

De begeleiders

Deze groepsbegeleiders zijn zorgvuldig geselecteerd en hebben een degelijke vakkennis. Er is ook een stuurgroep die zorgt voor de kwaliteit van de groepsbegeleidingen en die het initiatief evalueert. De stuurgroep coördineert het aanbod en wenst de samenwerking tussen de hulpverleners te stimuleren.

In de stuurgroep vind je medewerkers van centra van leerlingenbegeleiding (clb), diensten voor geestelijke gezondheidszorg en van de Universiteit Gent, n aast navormers uit het onderwijs en privé-hulpverleners.